Laddar...

ANVÄNDARVILLKOR GLAMIRA.SE

Introduktion

Användarvillkor för e-handel återförsäljare Glamira.se

1. Introduktion

(a) Säljaren specialiserar sig inom handel av juveler och accessoarer, som distribueras via online butikssystemet Glamira.se. Följande Användarvillkor gäller all anskaffning av produkter och service av Kunden från Säljaren, såvida inte annat anges.

(b) Inom dessa användarvillkor, är en kund definierad som en privatperson som ingår i en transaktion med köparen av privata och personliga skäl enbart, och utan någon annan kommersiell eller frilansrelaterad aktivitet i vilken kunden annars kan vara involverad. Kontraktören, inom meningen av dessa användarvillkor, är en privatperson, ett rättsligt organ eller partnerskap med juridisk enhet som ingår en transaktion som del av deras kommersiella- eller frilansaktivitet.

(c) All avvikelse ifrån, motsägelse, eller tillägg till några av de följande användarvillkoren gör ett kontrakt ogiltigt, så till vida det inte skett en tidigare överenskommelse mellan köparen och säljaren.

(d) Rätten reserveras att ändra dessa Villkor när som helst genom att uppdatera denna sida. Uppdaterade villkor ersätter alla tidigare versioner av Villkor.

(e) Användandet av denna Sajt (inklusive åtkomst, bläddrande eller registrering för anvandande av Sajten) bekräftar ett ovillkorligt godkännande att Villkoren är bindande och gäller fortsättningsvis enligt dessa Villkor.

2. Avtalsslut

(a) Säljarens erbjudande är reserverat för ändring när som helst, och utan skyldighet om av tidigare underrättelse, helt och hållet upp till Säljaren Även om alla ansträngningar görs för att försäkra att färg design och stil av de Glamira produkter som finns på fotona på webbsidan representerar originalprodukterna, kan de hända att dessa varierar på grund av de tekniska färgnyansbegränsningar av din datorutrustning . Följaktligen, så ska inte Glamira hållas ansvarig för några fel eller defekter vad det gäller foton eller grafisk representation av produkter som finns på webbsidan. Om du har några frågor om produkterna, kan du naturligtvis kontakta vår Kundservice på e-post service@glamira.se.

(b) Bekräftelse av beställning betyder att köparen accepterar helt och till fullo Villkoren. Alla beställningar kan göras online på Glamiras hemsida. Transaktionen utgör en bindande överenskommelse att avsluta ett köpekontrakt för varorna. Genom att klicka på länken, “Skicka beställning”, under online beställningsprocessen på Glamira.se hemsidan, placerar köparen en bindande beställning för alla varor som finns i varukorgen. Beställningar kan inte ändras eller annulleras förutom i vissa speciella situationer som finns nämnda i Villkoren.

(c) Köparen kommer att informeras via e-post så snart som den avslutande beställningen har mottagits. Vänligen notera: mottagandet av den första e-posten innebär inte att överenskommelsen har slutits. Överenskommelsen sluts genom att beställningsbekräftelse skickas eller genom att produkterna är redo att levereras.

(d). När beställda produkter görs redo för leverans av säljaren, är detta detsamma som bekräftelse av beställningen. Säljaren reserverar sig rätten att vägra genomföra beställningar utan att ge en anledning.

(e) Slutförandet av beställningen accepteras med reservationen, beroende på om fel eller misslyckad leverans sker till säljaren, i detta fall så kommer inga eller delar av produkterna skickas.

Detta gäller enbart om säljaren har avslutat en konkret säkringstransaktion och inte mottar leverans av sin underleverantör och det inte är säljarens fel.

Säljaren kommer göra varje resonligt försök att införskaffa produkterna. Om produkterna inte kan införskaffas, kommer Glamira genast skicka tillbaka betalning som redan kan ha mottagits. Om produkterna är otillgängliga eller bara tillgängliga i del, kommer köparen informeras omedelbart.

(f) Efter att kontraktet har avslutats – och om produkterna har beställts elektroniskt – kommer kontraktens text, tillsammans med de lagligt bindande användarvillkoren, skickas till köparen via e-post. Informationen som registreras på webbsidan är bevis på hela transaktionen skapad mellan Glamira och dess kunder. Ifall av dispyt mellan Glamira och en av dess kunder gällande en transaktionen gjord på webbsidan, informationen registrerad av Glamira anses vara obestridliga bevis på transaktionsinnehållet.

3. Äganderättsförbehåll och utträde

(a) Gällande kunder: Säljaren ska ha äganderättsförbehåll av beställda produkter tills betalning av köppriset har gjorts till fullo.

Gällande kontraktorer: Säljaren ska ha äganderättsförbehåll till produkterna tills alla fordringar som härrör från en pågående affärsrelation är klara.

(b) I fall av avtalsbrott från kundens sida (på grund av, i synnerhet, försummande av betalning, förfalskning av uppgifter om kreditvärdighet, eller lagliga uppgörelser, eller inledandet av insolvensförfaranden mot kundens egendom) har Säljaren rätt att frånträda avtalet och kräva tillbaka de varor som om kunden har underlåtit att lämna - eller har tillhandahållit endast delvis - betalning för de beställda varorna..

(c) Kontraktören har rätt att sälja de kvarhållna varorna i lämplig yrkesmässig verksamhet, men han ger redan nu alla skulder till säljaren, beloppet kommer att vara det slutliga fakturabeloppet inklusive alla kostnader som uppstod vid försäljning av varor till kunden eller en tredje part. Säljaren godkänner överlåtelsen. Efter slutfört uppdrag, skall entreprenören ha rätt att driva in fordran. Säljaren förbehåller sig rätten att driva in kravet om köparen hanterar sina skulder felaktigt eller är sen med betalningen.

(d) På kundens begäran, är säljaren skyldig till att frigöra säkerheter i den mån deras värde överstiger fordringarna att säkras med mer än 10 %. Urvalet av de värdepapper som skall frigöras åligger säljaren.

4. Priser och Betalningar

((a) Priserna kan komma att ändras. Beräknade priser är baserade på prislistan och rabatterna som gällde på leveransdagen eller service plus värdeskatt (Moms) som anges av säljaren, är bindande.

(b) När det gäller distans kontrakt: extra fraktavgifter tillkommer, som nämns i översikten om fraktkostnader (se Frakt, sektion 6 i dessa villkor). Denna summa ska betalas av kunden utöver priset, inklusive moms, för beställda produkter.

(c) Kunden skall endast ha rätt att kvitta där giltigt krav har fastställts, ett erkännande av vilket säljaren inte har bestridit. Kunden får endast utöva sin rätt att vägra prestera när hans krav uppkommit från samma avtal.

(d) Om det uppstår ett fel med priset eller information av produkten på grund av typografisk eller systemfel,förbehåller GLAMIRA sig rätten att avbryta eventuella order som är felaktiga, utan ytterligare förpliktelser gentemot kunden, även efter mottagande av orderbekräftelse eller fraktmeddelande.

5. Betalningsalternativ och fraktkostnader

(a) Kunden får göra betalningar med alla större kreditkort, inklusive Visa, Mastercard och American Express. Vi accepterar även betalning via PayPal och förskottsbetalning. Säljaren förbehåller sig rätten att undanta vissa betalningsmetoder.

(b) Kreditkort och PayPal-betalningar debiteras i svenska kronor (SEK).

(c) När det gäller betalning via PayPal: Kunderna ska registrera sig med paypal.se. När PayPal väljs som betalmetod, godkänner Kunden PayPal villkoren. I avsaknad av något annat avtal, eller om inte annat anges i produktbeskrivningen, kommer varorna att levereras så snart det totala beloppet har helt krediterats säljarens PayPal-konto

(d) Fraktkostnad beräknas som summan av säljarens leveransavgifter. Ytterligare information kan hittas under fraktkostnader.

6. Frakt

(a) Om inget annat nämns, är alla priser inklusive Moms (i förekommande fall) och exklusive fraktavgifter. Frakt och utskick är gratis. Vänligen observera att internationella tullavgifter bör beaktas eftersom de kan orsaka variation av fraktavgifter. Dessutom, om produkterna returneras, reserverar säljaren sig rätten att ta ut on avgift på 200 kr för frakten för kunden, om returen inte lever upp till de krav som ställs precist i Retur Policyn.

(b) Om varan inte finns i lager när ordern tas emot, kommer säljaren att beställa de utvalda varorna så snabbt som möjligt, underrätta kunden utan dröjsmål, och ange uppskattad leveransdag. För att bidra till att påskynda leveransen, är dessa varor märkta med ett trafikljus system. Produkterna som märkts med leveranstid i grönt betyder att de finns på lager och/eller kan produceras på kort tid.

(c) Säljaren förbehåller sig rätten - om omständigheterna kräver - att leverera sändningar av varor i separata delar. I sådana fall kommer kundens bästa tas i noggrant övervägande, och det kommer inte att medföra några extra kostnader för honom eller henne.

7. Risköverföring

(a) Det är kundens skyldighet att kontrollera mottagen produkt så snart denna mottas och jämföra att allt stämmer enligt beställningen. Om det finns skillnader bör kunden inte acceptera paketen och bör beskriva defekter (t. ex. bevis på manipulering, skadad produkt, produkter eller detaljer som fattas, eller att produkterna är annorlunda jämfört med beställda och/eller de som finns angivna i dokumenten) skriftligt på dokumenten från fraktföretaget. Kom ihåg att risken gällande oavsiktlig förlust, eller oavsiktlig skada på produkten som inköpts - gäller också under tiden för transaktioner - förs över till kunden det ögonblick som produkten lämnas över.

(b) Beträffande kontraktörer: Ansvaret för oavsiktlig förlust av eller skada på produkterna överförs till kontraktören vid överlämnandet, eller, när det gäller vidarebefordrade transaktioner, när varorna överlämnas till transportören, frakt, eller någon annan part som utför transporten.

En vägran av antingen kunden eller kontraktören att ta emot leveransen av produkten kommer ändå anses som en överlåtelse.

(c) Efter att du har fyllt i din beställning samt produktdetaljsidan och utcheckningssidan, får du en bekräftelse e-post som inte har "tullavgifter" inkluderade (om några) för export eller import för ditt land. Genom att skicka beställningen så konfirmerar också kunden sitt fulla godkännande att betala eventuella avgifter.

8. Ångerrätt för konsumenten

(a) Avbokningsregler

(i) Om säljaren inte kan hålla det preliminära leveransdatumet, ska han informera kunden i sinom tid. Ifall säljarens affärsrörelser störs, och denne inte är ansvarig för detta, eller subkontraktörer har avbrott, kan leveranstiden förlängas enligt tiden för avbrottet. Kunden har rätt till att annullera kontraktet utan given anledning, genom att returnera produkterna och fylla i Retur Formuläret till säljaren inom en period av 60 dagar efter att denne har mottagit produkten om villkoren i Retur Policyn uppfylls. Dock, undantags produkter som har producerats enligt specifikationer från kunden eller har skräddarsytts enligt kundens specifika krav

(ii) Perioden börjar vid mottagandet av säljaren av kundens skriftliga instruktioner för att annullera ordern (i fallet då en enda order levereras i ett antal separata delar, börjar tiden inte förrän mottagandet av den första delen av leveransen) och inte innan leverantören har uppfyllt sitt informationssystemsansvar och andra rättsliga förpliktelser. För att återkallelsen skall genomföras utan dröjsmål, är det tillräckligt för att skicka din förfrågan, och varorna, inom den angivna tiden.

Tillbakadragandet ska ställas till:

GLAMIRA.se

GLMR EOOD
Bul. Andrey Lyapchev No:1A
Sofia 1756, Bulgaria

Telefon: 020 88 13 00
Email: service@glamira.se

(b) Om ångerrätten

(i) För att avsluta ett framgångsrikt tillbakadragande måste alla produkter eller fonder som har bytt ägare mellan de två parterna i samband med transaktionen återlämnas och eventuella nyttan (t.ex. ränta) ska överlämnas. Om kunden inte kan återlämna varan, eller kan återlämna bara en del av dem, eller lämna tillbaka dem i skadat skick, kommer kunden vara skyldig att ersätta säljaren till full ersättning av varornas värde, om kunden använt det köpta objektet som strider mot principerna i civillagen, såsom de i god tro, eller för personlig vinning på ett oförenligt sätt och kommer inte att påverka giltigheten och effektiviteten av rätten att återkalla. Ingen ersättning kommer att krävas för varor som har använts för det ändamål för vilka de var avsedda.

(ii) Kunden är skyldig att betala kostnaderna för returfrakten. Säljaren kan inte acceptera retur om paketet skickas utan porto eller med otillräckligt porto.

Säljaren måste börja processa kundens retur inom 2-4 vardagar från det att produkten har nått fram.

Säljaren kommer att ordna så att objekt som inte kan skickas med post samlas in.

Säljaren måste uppfylla skyldigheter att återbetala betalningar inom 30 dagar efter det att deklarationen om återkallelse skickas, eller inom 30 dagar efter det att varorna returneras. Säljaren bestämmer helt och hållet om produkterna är i originalskick när de returneras till Glamira. Säljaren ska inte hållas ansvarig om någon av produkterna som kunden vill returnera förloras, skickas fel eller levereras sent; därför har kunden fullt ansvar för att fraktmetoden som väljs av denna.

(iii) Ångerrätten gäller inte för följande produkter:

Produkter som har framställts enligt kundens specifikationer eller skräddarsytts efter specifika önskemål, produkter som på grund av sitt tillstånd kan förstöras snabbt eller förfaller och är inte lämpliga att skickas tillbaka.

9. Returer

(a) Om kunden är en fysisk person, som placerar en privat beställning utan avsikt att utnyttja köpet kommersiellt eller för egen företagares ändamål, då är han/hon en konsument och har då rätt till utnyttjar sin ångerrätt i enligt nedan. Genom att utnyttja rätten till retur enligt sektion 8 i dessa villkor, måste kunden returnera produkterna i deras originalskick och paketering.

(b) Uttaget är gratis uttag för kunden endast om produkterna inte har graverats eller och inte inkluderar individuell och/eller specifikation.

10. Garanti

(a) Levererade produkter kan variera något från de varor som visas på internet inom rimliga gränser och kunden har ansvar att kontrollera produktinformationen noggrant innan denna bekräftar beställningen (se sektion 2 / a Villkoren).

(b) Säljaren kan från början välja mellan att kräva garanti genom att fullgöra denna med reparation eller bytesleverans. Säljaren har rätt till att vägra uppfylla denna endast om denna kan göras till en orimlig kostnad och om den andra typen av uppfyllelse inte medför betydande olägenheter för kunden.

När det gäller kontraktörer, kommer säljaren inledningsvis välja råd eller ersättning för garanti på felaktig produkt.

(c) Om det senare fullgörandet misslyckas kan kunden i allmänhet kräva antingen en reducering av pris eller uppsägning av avtalet (tillbakadragande). När det gäller mindre fel, har kunden ingen rätt till hävning-betraktande av deras ömsesidiga intressen. I alla fall av skadeståndsanspråk mot avtalspartner, istället för utförandet av leveransen eller tjänsten skall kunden kräva ersättning för onödiga utgifter, som kunden med bevis av kvittot fått göra. Om kunden kräver ersättning för skador, gäller ansvarsbegränsning i sektion 11/a av dessa villkor.

(d) Kundens rättigheter ifall av defekt kräver att kunden har uppfyllt dennes undersökning och rapporteringsskyldigheter. Kontraktörer, i synnerhet, är skyldiga att rapportera uppenbara brister i produkter så snart som möjligt inom två veckor efter mottagandet av produkterna, underlåtenhet att göra detta gör garantin ogiltig. Punktlig leverans av felaktiga varor, eller omedelbar anmälan att varorna är defekta, kommer att accepteras som ett giltigt anspråk så länge detta görs innan tidsfristen. Kontraktören är ansvarig för att alla nödvändiga anmälningar och, i synnerhet, att notera detaljer om fel och de datum då de inträffade, samt för att rapportera skadan i tid.

(e) Om köparen är en kontraktör, ska tillverkarens handelsbeskrivning av produkten vara det enda kriteriet för att fastställa om kvaliteten på varorna uppfyller den standard som krävs. Inga andra offentliga uttalanden, vittnesmål eller annonsering av tillverkaren ska godtas som avtalsmässigt bindande beskrivningar av varorna.

(f) Garantitiden för kunden är 2 år efter leveransen av produkterna. Nämnda två års garantitid gäller inte om kunden har utsatt varorna för avsiktlig eller grovt vårdslöst handlande. Ovan nämnda skyldighetsrestriktioner gäller inte ifall av förlust på grund av dödsfall, fysisk skade eller ohälsa.

(g) Säljaren gör inga juridiskt bindande garantier med kunden om inte annat uttryckligen överenskommits. Tillverkarens garantier förblir opåverkade.

11. Ansvarsbegränsning

(a) I fall av vårdslöshet beträffande ansvaret är begränsat till förutsebar, kontrakt-typisk, omedelbar genomsnittlig skada med avseende till typ av produkt. Detta ska även gälla i fall av mindre överträdelser av skyldigheter av säljarens juridiska representant eller ombud. Säljaren ansvarar inte i fall av ringa oaktsamhetsbrott mot andra avtalsförpliktelser. Säljaren skall inte vara ansvarig för brott mot avtalsenliga rättsförhållanden för kunden. Avtalsenliga rättsförhållanden är de som kontraktet är skyldiga att bevilja undertecknaren för att hela hans syfte. Säljaren skall också vara ansvarig för eventuella överträdelser av dessa skyldigheter som möjliggör förverkligandet av avtalet i enlighet med reglerna i första hand och som användaren litar fullt på att dessa följs hela tiden.

12. Integritetspolicy

Vänligen läs noggrant hela texten angående vår Integritetspolicy , vilket summeras här, innan du använder denna webbsida. När du lämnar information till eller via Sidan, samtycker du till inhämtning, behandling och bibehållande av din information som beskrivits i Integritetspolicyn.

GLAMIRA behandlar din personliga data i enlighet med kraven från (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR), EU-USA Privacy Shield såväl som den nuvarande inhemska Dataskyddsförordningen

Kategorier av Personuppgifter som GLAMIRA behandlar:

 • Din kontaktinformation – namn, postadress, mobil- eller telefonnummer, email adress
 • Din IP-adress
 • Handlingsdetaljer inkluderande ditt val av betalning och transaktionsnummer
 • Din orderhistorik
 • Kundserviceinformation – All slags kommunikation och korrespondens mellan dig och vår kundserviceavdelning.
 • I vissa exceptionella händelser, kan du komma behöva tillhandahålla oss ytterligare information angående ditt ID-kort, för att säkerställa din identitet.
 • I ett begränsat antal fall kan vi bjuda in dig att tillhandahålla oss dina foton, videos eller annan information om du anmäler dig att delta i en av våra tomboler, kampanjer eller andra events.
 • GLAMIRA förbehåller sig rätten att skicka en inbjudan till alla sina kunder att delta i nöjdhetsenkäter. Deltagande är alltid frivillig.
 • GLAMIRA behandlar inte eller lagrar data från dina bankkort eller andra finansiella verktyg.

Laglighet i behandling

 • GLAMIRA behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att ditt kontrakt ska kunna utföras.
 • GLAMIRA behandlar dina personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla kraven i skatt-, finansiell- eller annan nationell lagstiftning.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För noggrann och korrekt utförande och leverans av din beställning.
 • För tydlig och korrekt kommunikation med dig om statusen på din beställning.
 • För garantins syfte inom produkternas garantiperiod.
 • För kundnöjdhet och lojalitetsprogram
 • I syfte att uppfylla kraven i skatte- och bokföringslagstiftningen – för att deklarera och räkna vår försäljning.
 • Under exceptionella omständigheter kan GLAMIRA behandla ytterligare identifieringsinformation från dig för att undvika ekonomiskt bedrägeri eller identitetsstöld.
 • Som ett undantag kan GLAMIRA behandla ytterligare data som foton, videos och annan media, för olika kampanjer eller lotterier, endast i de fall då kunderna deltar i dessa händelser.
 • För att kunna skicka vårt nyhetsbrev och reklammaterial, endast i de fall kunderna ger sitt samtycke till det.

Tidsperiod för vilken dina personuppgifter ska lagras:

GLAMIRA lagrar dina personuppgifter, som du har lämnat in under registreringen av ditt konto på vår Sida, så länge som ditt konto fortfarande är aktivt.

GLAMIRA lagrar dina personuppgifter under produktionen och leveransen av produkter samt den tidsperiod som anges i Returpolicy för eventuell retur och produktgaranti, men inte längre än 2 år eller längre än garantitiden.

Om vi behöver ytterligare data för att verifiera din identitet lagrar vi dessa uppgifter tills det lagliga kravet att behålla dessa data inte längre kvarstår.

Vid insamling av personuppgifter för vissa kampanjer, lotterier och annan marknadsföring ska behandlingsperioden anges i alla fall och deltagarna ska informeras om detta.

Potentiella mottagare av dina personuppgifter:

GLAMIRA tillhandahåller inte dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte är nödvändigt enligt lag att göra så eller undantaget de operativa nödvändigheter som listas nedan:

GLAMIRA tillhandahåller ditt namn, adress och telefonnummer till det kurirföretag som levererar din produkt.

Under exceptionella omständigheter kan GLAMIRA bekräfta dina personuppgifter med betalningsleverantörer för att förhindra ekonomiskt bedrägeri eller identitetsstöld.

GLAMIRA överför de nödvändiga personuppgifterna till leverantörer av bokföringstjänster samt skatteverket och andra offentliga myndigheter när särskild lagstiftning kräver detta.

Dina rättigheter som registrerad – När som helst har du rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter som GLAMIRA behandlar, samt att få en kopia av dem.
 • Fråga om radering av dina personuppgifter rörande dig (rätten att bli glömd) om du tror att det inte längre är nödvändigt för de syften som det samlades in eller behandlades.
 • Observera att denna rätt inte kan utövas om en särskild lag uttryckligen föreskriver att en fast löptid ska behållas.
 • Be om korrigering av felaktiga personuppgifter i fall där de inte motsvarar sanningen.
 • För att utöva en av de ovanstående rättigheterna, skicka ett e-postmeddelande med din förfrågan på vår kontaktsida eller ett mail till service@glamira.se Vi kommer att svara dig inom kort.
 • När som helst när du är orolig att dina rättigheter kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, som uppmärksammas nedan.

Våra rekommendationer till dig om ditt personuppgiftsskydd:

 • Håll ditt lösenord säkert och dela det inte med tredje part.
 • Om du använder en offentlig dator (i ett bibliotek eller internetcafé) se alltid till att du loggar ut från ditt konto innan du stänger av datorn.
 • GLAMIRA garanterar att vi inte kontaktar andra tredje parter än de som nämns i integritetspolicyn angående din beställning.
 • GLAMIRA garanterar att vi inte krävde att våra kunder avslöja sina lösenord för användningen av webbplatsen. GLAMIRA kräver inte att våra kunder avslöjar uppgifter från sina bankkonton eller andra finansiella verktyg. En sådan begäran som gjorts till dig via telefon, chatt eller e-post bör ignoreras.

Om någon har begärt något sådant från dig, vänligen kontakta och informera GLAMIRA omedelbart.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

GLAMIRA försäkrar att vi har vidtagit alla administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, tillgång eller användning.

GLAMIRA har antagit egna interna etikregler för behandling av personuppgifter och våra anställda har genomgått särskild utbildning om principerna för rätten till skydd av personuppgifter och företags grundläggande skyldigheter gentemot GDPR.

Vi säkrar vår hemsida och andra system genom att använda tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, tillgång, modifiering eller distribution av dina uppgifter av obehöriga personer. Trots de vanliga kontrollerna så är det inte möjligt att fullständigt skydda mot alla hot.

Vem är ansvarig för att hantera dina personuppgifter?

Alla juridiska väsen inom GLAMIRA-koncernen fungerar som gemensamma kontrollanter i den mening som avses i GDPR – (EU) 2016/629 – Art. 26.

Alla juridiska väsen inom GLAMIRA-koncernen behandlar våra kunders personuppgifter enligt ett särskilt tecknat avtal mellan oss. Vi samlar in samma kategorier av personuppgifter från våra kunder, vi går endast vidare med dem enligt de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. GLAMIRA ser till att alla företag i koncernen har tagit samma tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter som vår kund är:

Ditt land

Ansvarig för att behandla dina personuppgifter

Webbsida och kontakt

Särskild myndighet till vilken du kan göra ett klagomål

Tyskland
Österrike

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Tyskland

https://www.glamira.de
e-post: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-post: poststelle@bfdi.bund.de
Webbsida: http://www.bfdi.bund.de/ Behörighet för klagomål är uppdelad mellan olika datatillsynsmyndigheter i Tyskland. Listan anges här https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgarien
Kroatien
Tjeckien.
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Lettland
Malta
Slovenien
Sverige
Belgien
Nederländerna
Italien
Ungern
Spanien
Rumänien
Polen
Slovakien
Irland
Litauen
Portugal
San Marino
Vatikanstaten
Brasilien
Mexiko
Argentina
Colombia
Peru
Bolivia
Ecuador
Honduras
Dominikanska republiken
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Chile
Kina
Japan
Moldavien
Singapore
Nya Zeeland
Montenegro
Vietnam
Indien
Förenade arabemiraten

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgarien

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commission for Personal Data Protection - https://www.cpdp.bg/

Schweiz
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Schweiz

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federal DP and Information Commissioner - https://www.edoeb.admin.ch

Australien

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

USA
Gronland
Franska Guyana
Guadeloupe
Martinique
Brittiska Jungfruöarna
Turks och Caicos
Saint Pierre och Miquelon
Färöarna
Gibraltar
Cooköarna
Kiribati
Marshallöarna
Mikronesiens federerade stater
Nauru
Palau
Franska Polynesien

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turkiet

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turkiet

https://www.glamira.com.tr

Personal Data Protection Authority https://www.kvkk.gov.tr/

Norge

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norge

https://www.glamira.no

Storbritannien

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, 
Storbritannien

https://www.glamira.co.uk/

13. Ändring av de Allmänna Villkoren

(a) Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor när som helst genom att förvarana kunderna minst 2 veckor i förväg innan förändringarna träder i kraft. Denna förhandsanmälan skall ske i form av offentliggörande av de ändrade Allmänna Villkor på Glamira.se hemsida, vilket anger den dag då ändringarna träder i kraft.

(b) Om kunden inte registrerar sitt missnöje till förändringarna inom 2 veckor efter offentliggörandet, kommer de ändrade villkoren anses accepterade. Vänligen observera: Den 2 veckors uppsägningstiden kommer följas strikt.

14. Slutliga bestämmelser

(a) Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland tillämpas, med undantag av FN:s köplagstiftning. För kunder som inte ingår avtalet för professionella eller kommersiella ändamål, tillämpas dessa lagar endast om det skydd som ges av obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där kunden har sitt hemvist inte återkallas.

(b) Om kunden är en näringsidkare, en juridisk person enligt offentlig rätt, eller offentliga speciella tillgångar, är den exklusiva platsen för jurisdiktion i händelse av en avtalstvist behörig domstol inom säljarens driftställe, såvida inte en alternativ behörighet är överenskommen. Säljaren förbehåller sig även rätten att stämma entreprenören i hans bostad eller arbetsplatsdomstol.